Droonit ja lentoturvallisuus

Yksi merkittäviä uusia teknologiauhkia lentoturvallisuudelle ovat lennätettävät kauko-ohjattavat dronet eli droonit. Pahimmillaan droonin törmäys lentokoneen kanssa voi johtaa erittäin tuhoisiin seurauksiin. Kautta maailman viranomaiset ovat joutuneet laatimaan ohjeistuksia ja sääntöjä koskien droonien lennättämistä ja eritoten kuinka välttää niitä osumasta lentokoneisiin.

Droonit lentokoneiden riskinä

Droonit voivat mahdollisesti olla hyvinkin vaarallisia lentokoneille ja läheltä piti tilanteita on jo tapahtunut. Muun muassa Isossa-Britanniassa oli 97 läheltä piti tilannetta vuonna 2017. Isossa-Britanniassa asiaan reagoitiin voimakkaasti lainsäädännön turvin.

Hallitus on määrännyt ettei 30. kesäkuuta 2018 jälkeen drooneja saa lennättää yli 400 jalkaa korkeammalla. Lisäksi niitä ei saa lennättää kilometrin päästä lentokentästä, jossa ne voisivat mahdollisesti vahingoittaa koneita osumalla niiden ikkunoihin tai moottoreihin nousujen tai laskeutumisien aikana. Lisäksi 30. päivä lokakuuta jälkeen raskaiden droonien lennättämiseen tarvitaan lupa. Yli 250 gramman droonien lennättäjän on rekisteröidyttävä maan siviili-ilmailuhallinnolle ja läpäistävä Internetissä tehtävä testi.

Aikaisemmin vastaavilla määräyksillä ei ollut varsinaista lainvoimaa, vaan ne olivat säännöksiä. Maan viranomaiset sanovat, että säännöksille on tarve, sillä läheltä piti tilanteita on ollut useita ja droonien siviilikäyttö on kasvanut räjähdysmäisesti vuosien aikana. Rangaistukset määräyksiä rikkoville voivat olla kovia. Rikkeistä määrätään yleensä sakko mutta droonin lennättäjä voidaan tuomita myös vankeuteen maksimissaan jopa viideksi vuodeksi.

Droonin lennättäjät eivät ole vastustaneet lakia mutta ovat olleet skeptisiä, kuinka tehokas laki tulee olemaan, mikäli sitä ei valvota aktiivisesti viranomaisten toimesta. Iso-Britannian lakimuutos on tärkeä maailmanlaajuisesti, sillä se on ensimmäisiä maita, joka aktiivisesti on asettanut määräyksiä droonien lennättämisen suhteen. Todennäköisesti tulemme kuulemaan aiheesta vielä paljon lisää Iso-Britanniasta käsin.

Droonin lennättäminen Suomessa

Myös Suomessa on droonien lennättämistä rajoittavia lakeja. Tietyillä alueilla drooneja ei saa lennättää. Näihin lukeutuvat öljynjalostamot, ydinvoimalat ja valtionhallinnolle tärkeät alueet. Lisäksi puolustusvoimien toiminnan kuvaaminen on kiellettyä. Lentäminen on myös kiellettyä itärajan lähellä sekä useilla Helsingin keskustan alueilla, kuten myös Turun Luonnonmaalla.

Suomessa ollaan jossain määrin tiukempia kuin Iso-Britanniassa, sillä droonin lennättämiseen alle 5 km etäisyydellä lentoasemasta vaaditaan lupa. Toisaalta Suomessa rangaistukset luvattomasta droonin lennätyksestä eivät ole yhtä kovia kuin Iso-Britanniassa. Toistaiseksi droonien lennättäminen ei ole aiheuttanut Suomessa suurempia operaatioita.