Katsaus vuoden 2018 lentoturvallisuuden tilastoihin

Kuten lentoturvallisuushallinnon artikkelissa kerrottiin, vuosi 2017 oli historian turvallisin vuosi lentämisen kannalta, kuten lentoalan konsulttiryhmän tekemä raportti kertoi. Vuosi 2018 on kuitenkin alkanut huomattavasti heikommin turvallisuuden kannalta, sillä tänä vuonna on sattunut jo useita onnettomuuksia. Konsulttiryhmän raportti oli oikeassa arvioidessaan, että vuoden 2017 positiivinen kehitys ei välttämättä jatku pidempään. Tässä artikkelissa luomme katsauksen, millainen on ilmailualan turvallisuus tilanne toistaiseksi eli heinäkuun lopulla 2018.

Kovaa takapakkia aikaisemmasta vuodesta

Valitettavasti lentoturvallisuus ei pystynyt pitäytymään edeltävänä vuonna saavutetussa kehityksessä sillä vuosi 2018 alkoi useilla lentokone onnettomuuksilla. 200 ihmistä kuoli jo ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vuonna 2018. Suru-uutisia tuli lisää vain muutama kuukausi myöhemmin kun Kuubassa menehtyi 110 ihmistä jotka olivat kotoisin lukuisista eri maista.

Asiantuntijat eivät pysty nimeämään mitään yksittäistä tekijää onnettomuuksien takana tai miksi vuosi alkoi niin traagisesti verrattuna saavutettuun positiiviseen kehitykseen edeltävänä vuonna. Onkin mahdollista, että vuoden 2017 lentoturvallisuus saavutukset olivat ainakin osittain vain onnesta kiinni ja vuosi miellettiin poikkeuksellisen hyväksi kaudeksi vain luonnollisen tilastollisen vaihtelun takia kun taas tänä vuonna on palattu lähemmäs normaalia tilannetta.

Takapakista huolimatta turvallisuustilanne hyvä

Keskittymällä viimeaikaisiin uutisiin, on helppo vaipua epätoivoon mutta on tärkeää huomioida, että suhteessa matkustajamäärään, lentäminen on erittäin turvallisin tapa matkustaa. Yksittäisiin tapahtumiin keskittyminen, niiden traagisuutta unohtamatta, ei ole mielekäs tapa hahmottaa kokonaisuutta jonka kehitys on ollut kaikkiaan merkittävästi parempaan suuntaan. Nykytilannetta arvioidessa ja huomioidessa useat viimeaikaiset turmat, niiden taustalta on useimmiten paljastunut inhimillinen virhe teknisten vikojen sijasta. Tämä huomioiden, lentoturvallisuuden parantaminen saavutetaan tehokkaimmin keskittymällä pilottien koulutukseen ja näin pyrkimällä vähentämään inhimillisiä syitä onnettomuuksien taustalla. Toisaalta vuoden 2018 lento-onnettomuudet ovat edelleen tutkimusten alla, joten tarkkaa tietoa niihin johtaneista syistä ei ole vielä pystytty antamaan.

Hyvä vuosi Yhdysvalloissa

Vaikka tuhoisia onnettomuuksia on tapahtunut useita jo useita tälle vuodelle, niiden jakauma eri maanosien välillä on merkittävä. Lento-onnettomuudet kohtaavat useimmiten köyhiä, kolmansia maita kun taas länsimaissa ne ovat harvinaisempia. Vuosi 2018 on ollut toistaiseksi positiivinen lentoturvallisuuden kannalta eritoten Yhdysvalloille, jossa onnettomuudet ovat olleet todella vähäisiä.

Vuosi 2018 on osin alkanut vaikeasti mutta toivotaan ilmailualan turvallisuustilanteen parantuvan vuoden jälkimmäisellä osiolla – maailmanlaajuisesti!