Kyberturvallisuuden huomioiminen lentoturvallisuudessa

Lentoturvallisuuden parantaminen on holistinen prosessi, joka koostuu lukuisista osa-alueista. Yksi huomioon otettava aspekti on kyberturvallisuus nykyaikaisessa digitalisoituneessa maailmassa. Kyberturvallisuudesta onkin tällä hetkellä keskusteltu monessa yrityksessä, etenkin pankkipalveluissa mutta aihe on myös erittäin ajankohtainen lentoturvallisuudessa.

Kyberturvallisuus käsitteenä

Yksi turvallisuuden osa-alueista nykymaailmassa on kyberturvallisuus. Siinä pyritään turvaamaan sähköiset ja verkotetut laitteet. Kyberturvallisuus koostuu useista eri osa-alueista, joita ovat riskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja varautuminen häiriöihin etenkin kriittisten toimintojen osalta.

Kyberturvallisuus on erityisesti osa lentämistä, sillä kyberturvallisuus on kriittistä etenkin lennonjohdon kannalta. Lennonjohdossa ei saa esiintyä häiriöitä tietojärjestelmien ja verkkojen toiminnassa. Mikäli häiriö kuitenkin tapahtuu, sitä varten on oltava olemassa suunnitelmia, eli kuinka toimia häiriöiden esiintyessä. Suomessa kyberturvallisuuden tilanne on osa maan turvallisuusstrategiaa valtiojohtoisesti.

Kyberturvallisuuden viimeaikainen kehitys lentoturvallisuudessa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kyberturvallisuuden tiennäyttäjänä on toiminut National Transportation Safety Board (NTSB), joka vastaa myös maan lentoturvallisuudesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. NTSB:n tutkimukset lentoturmien osalta ovat hyvin laajoja ja se on myös huomioinut kyberturvallisuuden aspektit osana lentoturvallisuutta.

Tutkimukset ovat laajoja myös sen takia, koska lentoala on hyvin laaja sen toimijoiden määrän vuoksi. Toimiva lentokone koostuu suuresta määrästä teknologiaa, jonka takana on lukuisia eri yrityksiä. Niin ikään lentokoneiden osat ovat teknisiä kokonaisuuksia, jotka koostuvat valtavasta määrästä eri laitteita. Lukuisten laitteiden ja yritysten saumaton yhteistyö on ehdoton vaatimus myös tiiviin kyberturvallisuuden saavuttamiseksi.

Tätä tehtävää vaikeuttaa entisestään teknologian kehitys, joka on ollut todella nopeaa. Tämän takia NTSB ja muut virastot ovat jatkuvassa kisassa aikaa ja teknologiaa vastaan ja niiden voi olla vaikea kehittää standardeja ja suosituksia kyberturvallisuutta koskien. Lentoturmatutkimukset vievät nekin myös paljon aikaa, joskus jopa vuosia. Mikäli turman syy on tekninen, tutkimuksesta saadut tulokset voi olla vaikea siirtää käytäntöön, sillä teknologia on voinut muuttua jo siinä ajassa, kun tutkimukset tehtiin ja saatiin päätökseen.

Niin sanotun kyberforensiikan tuleekin siten olla hyvin dynaamista, mahdollisimman yksinkertaistettua ja sen tulisi nojata kriitikoiden mukaan yhteisiin käytäntöihin. Ensimmäisiä askelia tehokkaaseen kansainväliseen kyberturvallisuuteen olisikin kyberturvallisuuden terminologian standardisoiminen eri maiden ja virastojen välillä. Kyberturvallisuus on siis vielä merkittävästi kasvava ilmailuturvallisuuden osa-alue!