Lentoturvallisuuslaitteisto maassa

Lentokoneiden laitteisto maassa kostuu lukuisista eri osista, joista tärkeimpiä ja tavalliselle matkustajalle näkyvämpiä käsittelemme tässä artikkelissa lentoturvallisuuden näkökulmasta. Maassa olevilla laitteilla tarkoitetaan laitteistoa, joka on sidottu tiettyyn lentokenttään eikä liiku lentokoneen mukana.

Lentopelastus ja palolaitteisto

Jokaisella suuremmalla kentällä on jatkuvasti miehitetty oma lentopelastus- ja palomiehistö valmiina. Käytännössä lentokentän yhteydessä toimii siis oma palokuntayksikkö, joka on saanut erityisen koulutuksen ja laitteiston lentokoneiden tulipalojen torjuntaan ja matkustajien pelastamiseen. Tulipalot voivat olla erityisen vaarallisia lentokentillä, sillä normaaleihin paloihin verrattuna lentokonepalo voi saavuttaa moninkertaisen lämpötilan. Lentopelastushenkilökunta on varustettu huippuunsa kestämään korkeitakin lämpötiloja. Miehistön erikoispuvut ovat muun muassa hopeakäsitelty jolloin ne voivat heijastaa osan kovista lämpötiloista. Puvut ovat myös varustettu happilaitteilla, eli palomies voi toimia olosuhteissa joissa ihminen ei pystyisi normaalisi hengittämään. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli pelastajat joutuvat menemään sisään palavaan matkustamokabinettiin pelastaakseen loukkuun jääneitä matkustajia.

Lentokoneiden kiilat

Lentokoneiden kiilat ovat yksi lentoturvallisuuden helpoiten ymmärrettävistä ja yksinkertaisemmista välineistä. Koneen pysähtyessä halutulle paikalle, koneen etu ja takaosan renkaisiin asetetaan kiilat molemmille puolille estämään liikettä. Kiilat ovat useimmiten valmistettu kumista tai puusta ja maalattu huomioväreillä. Tavallisista kiiloista poiketen, lentokoneiden kiilat saatetaan kiinnittää toisiinsa vielä köydellä turvallisuuden varmistamiseksi.

Matkatavaroiden kuljetus

Matkatavaroita liikkuu massiivisella volyymilla päivittäin ympäri maailman lentokenttiä. Siksi niiden tehokas ja turvallinen käsittely on tärkeää. Matkatavarat siirretään omissa pienissä perävaunuissa jota vetää pieni kuljetusajoneuvo. Turvallisuuden takaamiseksi, laukut on kasattava jykevästi kuormiin. Työntekijät käyvät koulutuksen läpi jossa käsitellään ergonomista nostamistapaa ja turvallista kappaleiden siirtoa. Kaikki laitteisto on myös mitoitettu tarkasti siten ettei nostoon tarvita turhia kulmia. Matkakuormat tulee myös lukita matkan ajaksi kuljetusyksiköihin, ettei matkatavaraa tipu kiitoradalle.

Virtayksiköt

Maavirtayksiköitä tarvitaan kentillä, jotta parkkeeratut lentokoneet saavat virtaa. Monet virtayksiköt ovat liikkuvia mutta osa niistä on rakennettu kiitoradan sisään, jolloin ne tarvitsee vain kytkeä koneeseen. Turvallisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää, sillä laitteiden jännitteet ovat todella korkeita. Virtayksiköt käyvät läpi erittäin korkeat laaduntarkastuskokeet ja lisäksi niiden kunto tarkastetaan säännöllisin väliajoin.